Prosjekt

Fjerdingelva Kraftverk

Løfting og montasje av turbin- og rørdeler til pumpestasjon på Fjerdingelva Kraftverk, Namdal Kraft.

Oppdragsgiver: Hywer.

På bildene ser vi montører fra Rainpower. Fjerdingelva ligger i Grong kommune i Nord-Trøndelag. Kraftverket vil få en årlig produksjon på om lag 14,5 GWh, noe som tilsvarer strømbruken til 725 husstander. Med våre EL-kraner jobber vi skånsomt, miljøvennlig og med god teknisk utføring for å redusere landskapsinngrepene mest mulig.