Prosjekt

Nordlandsmuseet

Løfting og gjenoppretting av støttemur på Husmannsplassen Kjellvik.

Oppdragsgiver: Nordlandsmuseet.

Adkomsten til bruket er en kupert grussti, noe våre mobile EL-kraner takler utmerket uten at de gjør skade i naturen.