Prosjekt

Oppdrag for LAG Entrepenør

Utskifting av store vindu i 2.etg. i enebolig

På oppdrag og i samarbeid med LAG Entreprenør (Tidligere Byggmesteran) tok vi ut gamle og satte inn nye store vindu i 2. etg. i enebolig. Vindusmontasje med vakumløfter. Minikran gjør det mulig å komme til under overbygg på veranda.